Avis Legal

El fet d'accedir a aquest website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Titularitat del portal:
PROSPER I BENAVENT Serrallers, SL, és la titular de la pàgina web http://www.pbserrallers.com. En relació amb el mateix s'estableix el present avís legal, que ha estat elaborat d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD") i la resta de normativa concordant, amb l'objecte de regular l'ús del portal al que s'accedeix a través de la Pàgina d'Internet http://www.pbserrallers.com. p>

Dades identificatives del titular:
PROSPER I BENAVENT Serrallers, SL té el seu domicili social al C / POETA LLORENTE 175 46185 LA POBLA DE VALLBONA València, amb CIF: B-97038798

Els Usuaris :
L'accés i/o ús del portal de http://www.pbserrallers.com atribueix la condició d'usuari del portal, que accepta des d'aquest accés i/o ús , les Condicions Generals d'Ús reflectides a aquí. Les esmentades Condicions aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Les website http://www.pbserrallers.com proporciona l'accés a multitud d'informacions , serveis , programes o dades (en endavant , "els continguts" ) a Internet pertanyents a http://www.pbserrallers.com o als seus llicenciants als quals l' usuris pugui tenir accés .

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal , aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts . En aquest registre l' usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita .

Com a conseqüència d'aquest registre, l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable , comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa .

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple fòrums de discussió ) que s'ofereixen a través de la website i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu , en no emprar-los per :
( i) incórrer en activitats il · lícites , il · legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic ;

( ii ) difondre continguts o propaganda de caràcter racista , xenòfob , pornogràfic - il · legal , d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans ;

( iii ) provocar danys en els sistemes físics i
lògics de http://www.pbserrallers.com , dels seus proveïdors o de terceres persones , introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
( iv ) intentar accedir i , si escau , utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges .

http://www.pbserrallers.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona , que siguin discriminatoris , xenòfobs , racistes , pornogràfics , que atemptin contra la joventut o la infància , l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin decuados per a la seva publicació.

En qualsevol cas , http://www.pbserrallers.com no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums , xats , o altres eines de participació .

Propietat Intel · lectual i Industrial :
http://www.pbserrallers.com per si o com a cessionària , és titular de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial de les seves pàgines webs , així com dels elements continguts en el mateix ( a títol enunciatiu , imatges , so , àudio , vídeo , programari o textos ; marques o logotips , combinacions de colors , estructura i disseny , selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament , accés i ús, etc ... ) , titularitat de http://www.pbserrallers.com o bé dels seus llicenciants .

Tots els drets reservats . En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1 , paràgraf segon , de la Llei de Propietat Intel · lectual , queden expressament prohibides la reproducció , la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials , en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic , sense l'autorització de http://www.pbserrallers.com .

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel · lectual i Industrial . Podrà visualitzar els elements de les diferents websites i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui , única i exclusivament , per al seu ús personal i privat .

Exclusió de Garanties i Responsabilitat :
http://www.pbserrallers.com no es fa responsable, en cap cas , dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu : errors o omissions en els continguts , falta de disponibilitat del portal o la transmisió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions :
http://www.pbserrallers.com es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves websites , podent canviar , suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus websites .

Enllaços :
En el cas que en les websites es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs de Internet, http://www.pbserrallers.com no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts .

En cap cas http://www.pbserrallers.com assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè , ni garantirà la disponibilitat tècnica , qualitat , fiabilitat , exactitud , amplitud , veracitat , validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet .

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació , fusionar participació amb les entitats connectades .

Dret d'Exclusió:
http://www.pbserrallers.com es reserva el dret a denegar o retirar l' accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'ús

Ocupació de Cookies :
http://www.pbserrallers.com podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la avegación l'usuari pels seus websites . Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'usuari . L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal · lació de les cookies enviades per http://www.pbserrallers.com , sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als Continguts .

Modificació del Present Avís Legal:
http://www.pbserrallers.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades , sent degudament publicades com aquí apareixen.

Generalitats:
http://www.pbserrallers.com perseguirà l' incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret .

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades .

Legislació Aplicable i Jurisdicció:
La relació entre http://www.pbserrallers.com i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid

Contacte :
Si tens algun dubte, pots posar-te en contacte.